top of page

Naše storitve

Telekomunikacijske usluge

Sicom invest je specializiran za trgovanje s telekomunikacijskimi programskimi izdelki, prilagajanje programske opreme končnemu uporabniku in servisno podporo programske opreme. Podjetje je na slovenskem trgu v tej panogi vodilno že nekaj let. S pomočjo strokovnjakov s področja telekomunikacij in informacijske tehnologije zagotavljamo implementacijo kompleksnih rešitev v že obstoječa ali nova okolja. Z močnim tehničnim znanjem ter jasnim razumevanjem urnikov, sistemov dodeljevanja virov in načel timskega dela delujemo kot vezni člen, ki združuje vse udeležence v vašem telekomunikacijskem projektu.

Prodaja programske opreme

Razvijamo samostojne programske rešitve in hkrati pridobivamo druge programske rešitve za kasnejšo rabo podjetij in samostojnih uporabnikov za dejavnosti profesionalne, komercialne ali samostojne rabe.

Osnovno programsko opremo dodelujemo glede na povpraševanje in potrebe strank, s čimer individualno širimo zmogljivosti programske opreme, kar omogoča hitro obdelavo podatkov v komunikacijskih kanalih na telekomunikacijski opremi operaterjev (BIG DATA), analizo dohodnih in odhodni podatkov, ki potujejo skozi komunikacijske kanale, ter hitro obdelavo potrebnih poročil.

Analiziramo potrebe in zahteve stranke z namenom razvoja tehničnih rešitev poljubne kompleksnosti ter zagotavljamo 24-urno oddaljeno garancijsko podporo za programsko opremo stranke ali končnega uporabnika.

Administrativne storitve

Standing Meeting

Finančno svetovanje in investicijske storitve

Družba Sicom invest opravlja tudi storitve finančnega ter investicijskega svetovanja. Ukvarjamo se z finančnimi analizami podjetja, pregledom in analizo obstoječega stanja v podjetju, postavljanjem kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov, pripravi denarnega toka, pomočjo pri uvedbi ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja, pomagamo pri upravljanju terjatev ter nudimo finančni nadzor podjetja. Prav tako smo strokovnjaki na področju investicijskih projektov, saj strankam nudimo različne posamične storitve ali celostno podporo tekom poslovanja – od koordinacije, priprave in zaključnega poročila do uspešne izpeljave zastavljenega projekta.

Solarni projekti

Podjetje Sicom invest v okviru solarnih projektov skrbi za inženiring, gradnjo in splošno planiranje sočnih elektrarn. Upravljamo s sončnimi elektrarnami in kogeneracijami različnih moči.

Smo strokovnjaki za upravljanje energetskih projektov, in sicer pri spremljanju delovanja proizvodnih naprav ter urejanju vse dokumentacije, vezane na proizvodne naprave. V energetski dejavnosti smo trenutno prisotni v Sloveniji, kjer sodelujemo z več kot 10 podjetji ter skupno skrbimo za 52 sončnih elektrarn v skupni moči 14,98 MW ter 4 kogeneracije v skupni moči 1,949 MW.

S pomočjo zunanjih izvajalcev poskrbimo tudi za vzdrževanje energetskih objektov.

Casual Business Meeting

Sicom invest se ponašam z bogatimi izkušnjami s storitvami, ki jih najbolj potrebujejo posamezni tuji državljani, ki želijo v Sloveniji odpreti podjetje, se v Sloveniji zaposliti in tudi bivati. Tujim državljanom nudimo storitve odprtja podjetja, kot so svetovanje o pogojih ter potrebni dokumentaciji, o postopku odprtja in registracije podjetja, pridobitev davčne številke, pridobitev potrdila o nekaznovanosti, ustanovitev podjetja pri pristojnem organu, svetovanje pri izbiri banke, dokončna registracija podjetja na pristojnem organu, odprtje transakcijskega računa podjetja na izbrani banki, svetovanje, vodenje in organizacija postopka, priprava dokumentov, urejanje prevodov, sodelovanje s sodnimi tolmači ter mnoge druge storitve.

Po dogovoru na podlagi pogodbenega sodelovanja nudimo tudi kasnejše storitve upravljanja podjetij, kot so administrativne in poslovne storitve ter priprava strateških in poslovnih načrtov, storitve zastopanja v obliki direktorja ali prokurista ter storitve najema poslovnega prostora.

Sicom invest ureja tudi individualne storitve za tujce, še posebej usluge svetovanja o pogojih in potrebni dokumentaciji ter postopku pridobitve enotnega dovoljenja za bivanje in delo v Sloveniji, tj. priprava vloge in ostale potrebne dokumentacije, oddaja vloge oz. posredovanje dokumentacije v državne organe ter vodenje in preverjanje postopka pri upravnem organu, pridobitev slovenske davčne številke, odprtje bančnega računa, prijava začasnega prebivališča, prijava zdravstvenega zavarovanja itd. Poleg izpeljave celotnega postopka vam zagotovimo tudi popolno podporo in svetovanje. Po pridobitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo nudimo tudi osebne storitve za tujce, tj. spremstvo pri urejanju manjših in večjih storitev v Sloveniji ter prevajanje in tolmačenje ob spremstvu na raznih dogodkih v skladu s potrebami strank.

slovenia-g0a98785d8_1920.jpg
bottom of page